Systemy sprzedaży

 

Dlaczego zastosować system sprzedaży:

Sprawna obsługa klienta, jego zadowolenie wymaga nie tylko szybkiej obsługi przy kasach, ale przede wszystkim dostarczenia klientowi pożądanego przez niego produktu w odpowiednim czasie w odpowiedniej cenie. Szczegółowa analiza struktury koszyka, preferencji zakupowych i godzin największej częstotliwości zakupów przyczyni się niewątpliwie do poprawy oferty towarowej placówki. By jednak analizy dokonać trzeba mieć system, który będzie gromadził dane na interesującym nas poziomie szczegółowości i pozwoli na ich analizę. Utarło się sądzić, że wiedza ta dostępna jest tylko wyspecjalizowanym firmom badawczym. Okazuje się, że wiedza ta może być dostępna dla każdego właściciela czy menadżera sklepu (sieci sklepów), wyposażonego w odpowiednie narzędzia: sprzęt sprzężony z oprogramowaniem. Odpowiednio użytkowane oprogramowanie pozwoli na bieżąco kontrolować stany magazynowe, robić zamówienia, usprawni pracę przy inwentaryzacji.

Co należy zrobić decydując się na instalację systemu:

Polecając klientowi system najpierw dokładnie poznajemy potrzeby jego placówki (placówek). Informacje:

 • Jaka jest powierzchnia sklepu?
 • Ile stanowisk kasowych będzie docelowo znajdowało się w sklepie i jaka będzie konfiguracja przestrzenna stanowisk sprzedaży?
 • Jakie jest przewidywana ilość transakcji w sklepie i jaka jest zakładana średnia wartość koszyka?
 • Jak będzie polityka opisywania towarów w systemie sprzedaży i w fizycznej warstwie oznakowania kodami kreskowymi?
 • Czy sklep będzie pracował jako samodzielna jednostka, czy będzie częścią sieci sklepów zarządzaną centralnie?
 • Czy klient będzie wykonywał ścisłe raporty i analizy sprzedaży?
 • Czy przewidywany jest jakiś system monitoringu i nadzoru?

Po odpowiedzi na te pytania dokonujemy wyboru elementów sprzętowych, które proponujemy klientowi oraz powiązanego ściśle z nim oprogramowania. Oprogramowanie stanowi najważniejszy element systemu sklepowego. Realizuje:

 • przyjęcia towarów,
 • ustalanie cen, marż, promocji,
 • sprzedaż i rozliczanie sklepu,
 • zbieranie i przetwarzania danych o towarze i sprzedaży,
 • obróbki i analizy wszystkich danych o sprzedaży i jej strukturze.

 

Oferujemy zaprojektowanie systemu dostosowanego do indywidualnych potrzeb placówki naszego klienta, dobór najlepszych dla danego rozwiązania urządzeń, wdrożenie projektu, a w późniejszym okresie nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemu. Dzięki temu dostępna będzie dokładna i aktualna informacja o stanach magazynowych, możliwość śledzenia historii sprzedaży i stanów magazynowych, liczne analizy i raporty.