Podpis elektroniczny - informacje podstawowe

Zachęcamy do wdrożenia w Państwa firmach podpisu elektronicznego i rozbudowania procedur elektronicznego obiegu dokumentów. Są to działania właściwie nowoczesnym, ekonomicznie zarządzanym firmom, wykazującym się wrażliwością na działania ekologiczne.

Od 2001 roku podpis elektroniczny może być równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Stanowi on bardzo duże ułatwienie oraz oszczędność czasu, szczególnie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, która wymaga częstego podpisywania i przesyłania niezliczonej wręcz ilości dokumentów.

Warto pamiętać, że kwalifikowany podpis elektroniczny, podobnie jak podpis własnoręczny, jest unikatowy, niepowtarzalny i przypisany każdej osobie indywidualnie. Nie ma zatem możliwości uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, służącego weryfikacji podpisu, np. na firmę. Jeśli w zakładzie pracy zatrudnione są dwie osoby odpowiedzialne za przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, konieczne jest uzyskanie certyfikatu przez każdą z nich.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może być wykorzystywany między innymi do:

  • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
  • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
  • wystawiania e-faktur
  • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
  • sporządzania dokumentacji medycznej
  • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
  • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
  • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej