Podpis elektroniczny - informacje użytkowe

Informacje o statusie certyfikatu:

Informacje o statusie certyfikatu (ważny, unieważniony/zawieszony) jest publikowana przez CenCert poprzez publikację listy CRL, jak też przez udostępnienie usług serwera OCSP (informacja on-line o statusie wybranego certyfikatu).

Obie formy informacji o unieważnieniach i zawieszeniach są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.  


Znaczniki czasu:

Zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym kwalifikowane znaczniki czasu stanowią dowód istnienia określonej treści (w szczególności dokumentu oznaczonego podpisem elektronicznym) w danym czasie. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kwalifikowany znacznik czasu:

  • gwarantuje, że dokument elektroniczny istniał w momencie oznaczania go czasem,
  • stanowi dowód, iż od tego momentu dokument nie był zmodyfikowany,
  • zapewnia najwyższą wiarygodność oznaczenia czasu (tzw. "data pewna"). 

W celu pobrania znacznika czasu konieczne jest posiadanie ważnego kwalifikowanego certyfikatu wystawionego przez CenCert.