Poradnik podatnika

Krótki poradnik klienta

Zakup i fiskalizacja urządzenia fiskalnego - czyli co należy zrobić po krok po kroku jeżeli potrzebujesz urządzenia fiskalnego

  • Złożenie pisemnego zawiadomienia w swoim urzędzie skarbowym o terminie i miejscu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży poprzez kasę lub drukarkę fiskalną oraz liczbie takich urządzeń. Jest to bardzo ważne by uzyskać przewidziany stosownymi przepisami zwrot ceny kasy - jeżeli będziesz chciał, to formalności w urzędzie załatwimy za Ciebie.

  • Wybór i zakup urządzenia fiskalnego - jesteśmy w stanie doradzić jakie urządzenie będzie najlepiej spełniać Państwa wymagania

  • Instalacja i programowanie zakupionego urządzenia oraz jeśli to konieczne szkolenia z jego obsługi. O miejscu szkolenia decyduje klient - zaprogramujemy kasę i bazę towarową tak jak będziesz chciał.

  • Fiskalizacja urządzenia czyli uruchomienie zakupionego urządzenia w trybie fiskalnym

  • Złożenie w swoim Urzędzie Skarbowym pisemnego zawiadomienia o dacie fiskalizacji kasy lub drukarki i adresie jej instalacji (stosowny formularz dostaniesz od nas gotowy). Obowiązek ten należy wykonać do 7 dni od daty fiskalizacji. Na podstawie takiego zgłoszenia US nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy nanieść na obudowę.

Wszystkie formalności możemy załatwić za Ciebie - osobiście musisz się tylko
podpisać na drukach do Urzędu.