Kopia elektroniczna paragonu

Kopia elektroniczna to genialnie prosty pomysł: karta pamięci cyfrowej zamiast rolki papierowego paragonu. Jej zalety to:

 

Oczczędność:

Kopia elektroniczna pozwala znacznie zredukować koszty zakupu rolek papieru, ich przechowywania, a w niektórych przypadkach także transportu. Wykorzystywana przez urządzenia firmy Novitus karta SD eliminuje konieczność druku kopii paragonów, których koszta mogą sięgać – w przypadku placówek sieciowych – milionów złotych rocznie.

 

Ochrona środowiska:

Miliony rolek papieru termicznego każdego roku trafiają do magazynów. Tam latami oczekują na ewentualną, w praktyce niemal niewystępującą kontrolę skarbową. Po tym okresie trafiają na śmietnik a w nieco lepszym, lecz rzadkim przypadku do powtórnego przetworzenia. A każda rolka to kawałek drzewa i proces technologiczny nieobojętny środowisku. Kartę SD też trzeba wyprodukować, jednak jedna karta zastępuje tysiące rolek, a ponadto, po obowiązkowym okresie przechowywania danych zapisanych na karcie, można ją ponownie, w dowolny sposób wykorzystać.

 

Łatwość odczytu:

Dane zapisywane są na karcie w sposób jawny, otwartym tekstem. Można je w bardzo prosty sposób wyszukiwać, przeglądać i raportować. Pomoże przy tym odpowiednie oprogramowanie dołączane do każdego urządzenia z kopią elektroniczną. Tej funkcjonalności nie da się nawet porównać do próby odczytania danych z przechowywanej od kilku lat rolki z zapisanymi kopiami paragonów. I nie chodzi tu tylko o fizyczny dostęp do konkretnych zapisów, ale również, jak pokazało życie, o ich jakość, czyli nieczytelność najczęściej wynikającą z klasy użytego papieru i warunków przechowywania.

 

Wygoda użytkowania:

Jedna karta SD mieści informacje o ponad milionie paragonów. Rozwiązuje tym samym problem przechowywania rolek papieru, kłopotliwy z powodu wysokich standardów dotyczących temperatury, zaciemnienia i wilgotności magazynów. Karta SD, którą nawet dziecko może zamknąć w dłoni, nie wymusza specjalnych warunków przechowywania. Urządzenia Novitus z kopią elektroniczną to wygoda także dla klientów. Kasy i drukarki fiskalne z kartą SD, szczególnie te z mechanizmami „wrzuć i pracuj”, pozwalają na błyskawiczną wymianę rolki, co przekłada się na szybkość obsługi i zadowolenie

 

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane na karcie zabezpieczone są przed zniszczeniem czy utratą. Nawet zagubienie lub uszkodzenie karty (co w praktyce nie jest łatwe) nie oznacza straconych informacji. Urządzenia marki Novitus oferują procedury odzyskiwania danych w takich przypadkach.